Gerardine

Ik ben Gerardine Honig en heb 38 jaar onderwijservaring in:

 • het basisonderwijs
 • interne begeleiding
 • volwassenenonderwijs
 • NT2-onderwijs (Nederlands als Tweede Taal)
 • huiswerkbegeleiding: bijles, leren plannen van huiswerk
 • studieplanning Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO
 • onderwijsadvisering
 • remedial teaching: rekenen, spelling, lezen, taal, handschrift
 • dyslexiebegeleiding
 • persoonlijke begeleiding ( kinderen met AD(H)D, PDD-NOS)
 • kindercoaching

Achtergrond/Ervaring: Sinds 2000 werk ik als onderwijsadviseur en dyslexiespecialist bij een schoolbegeleidingsdienst. Daarnaast ben ik al jaren werkzaam als remedial teacher en geef ik  individuele hulp aan kinderen die problemen ondervinden door AD(H)D, dyslexie, dysalculie, autisme of met de taakaanpak. Ook help ik leerlingen individueel hun achterstand in te lopen op het gebied van rekenen, taal, lezen, en spelling. En ik werk dus ook vanuit mijn eigen bedrijf: Welkom bij Gerardine Educatie!

Zo ga ik van start met de begeleiding:

Eerst heb ik met de ouders en leerling of student een vrijblijvend oriënterend gesprek. In dit gesprek worden de specifieke problemen/wensen besproken. We beslissen samen hoe de begeleiding er uit zal zien en dan is ook duidelijk welke kosten daarvoor in rekening gebracht zullen worden.

Adres: De geestlaan 14, 2361 XX Warmond