Categoriearchief: Geen categorie

Gerardine

Laat ik mij even voorstellen

Gerardine Honig, 55 jaar, getrouwd, 3 volwassen kinderen, 35 jaar onderwijservaring: Lerares basisonderwijs, intern begeleider, lerares volwassenenonderwijs, huiswerkbegeleider, onderwijsadviseur, remedial teacher (leerproblemen).

Sinds 2000 werk ik als onderwijsadviseur bij de schoolbegeleidingsdienst. Ook werk ik Pedagogisch Advies Bureau Horizon in Warmond. Als remedial teacher geef ik individuele hulp aan kinderen die problemen ondervinden door  werkhoudingsproblemen, AD(H)D, dyslexie, autisme. Ook help ik leerlingen individueel hun achterstand in te lopen op het gebied van rekenen, taal, lezen, en spelling.

Regelmatig adviseer ik (de ouders van) mijn leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan, om de individuele begeleiding te vervangen door huiswerkbegeleiding. Sommige leerlingen blijken daar niet genoeg aan te hebben en vragen mij weer om de individuele begeleiding voort te zetten.

Daaruit kwam mijn idee om deze leerlingen te ondersteunen door middel van mijn persoonlijke begeleiding .
Mijn kracht is: Ik kan leerlingen motiveren, en 1-op-1 adequaat begeleiden waardoor ook de concentratieboog langer gespannen blijft. Ik heb kennis van leerproblemen en manieren van leren.

Hoe gaan we van start?

Eerst heb ik met de ouders en de leerling een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de specifieke problemen/wensen van de leerling/de ouders besproken. We beslissen samen hoe de begeleiding er uit zal zien en welke kosten daarvoor in rekening gebracht zullen worden.

Voor wie?

Leerlingen van:

GROEP 8:  (Leren) goed huiswerk maken, alle vakken, zo nodig oefening citotoets en uiteraard bekijken we de planning.

VMBO t/m eindexamen: (Leren) plannen, hoe leer en maak ik mijn huiswerk voor Nederlands, Frans, Engels, Duits, wiskunde, muziek, geschiedenis, biologie, economie en aardrijkskunde.

HAVO/VWO klas 1 t/m 4 : (Leren) plannen, hoe leer en maak ik mijn huiswerk voor Nederlands, Frans, Engels, Duits, wiskunde, muziek, economie, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. klas 5 en 6: bepaalde vakken in overleg.