Nederlandse les

 Goed Nederlands spreken en schrijven is belangrijk!

Ik bied begeleiding aan

  • leerlingen basis -en voortgezet onderwijs
  • studenten

De Nederlandse les kan in overleg met jou bestaan uit: 

  • spelling, teksten schrijven
  • grammatica
  • lezen, tekstbegrip,

Nederlands als Tweede taal (NT2)

  • voor leerlingen voor wie Nederlands de tweede (of derde) taal is
  • spreken, schrijven, lezen, teksten schrijven

Dyslexie? Zie ook: DYSLEXIEBEGELEIDING