Nederlandse les: ook voor volwassenen

 Goed Nederlands spreken en schrijven is belangrijk!

De Nederlandse les kan in overleg met jou bestaan uit: 

  • spelling, teksten schrijven
  • grammatica
  • lezen, tekstbegrip,
  • ook voor mbo-/hbostudenten en andere volwassenen 

Nederlands als Tweede taal (NT2)

  • voor leerlingen voor wie Nederlands de tweede (of derde) taal is
  • spreken, schrijven, lezen, teksten schrijven
  • examentraining
  • voor basis -en voortgezet onderwijs
  • voor studenten en andere volwassenen

Dyslexie? Zie: DYSLEXIEBEGELEIDING