Citotraining

Zijn de Citoscores van je kind lager dan verwacht?             
Ik bereid kinderen voor op de vraagstelling bij de Cito, (alle vakken, alle niveaus).

Ook voor de Cito eindtoets in groep 8! 

Dit kun je bij me leren:

  • hoe je snel iets terug kunt vinden in de tekst
  • waar staat wat belangrijk is
  • hoe je om gaat met multiple choice-vragen
  • in stappen te werken
  • wat je sterke kanten zijn die je in kunt zetten
  • hoe je eventuele hulpmiddelen vlot gebruikt
  • hoe je je tijd goed gebruikt
  • hoe je je werk goed nakijkt

In combinatie met uitleg van de lesstof

Achterstanden? Zie: REMEDIAL TEACHING