Remedial teaching: taal, rekenen en meer

Hulp bij spelling, rekenen, lezen, taal, concentratie, faalangst, Cito 

Zo ga ik te werk: Ik kijk goed naar het niveau van je kind d.m.v. het analyseren van de toets-uitslagen van school of door zelf een toets af te nemen. Vervolgens maak ik een plan met een duidelijk doel. Soms moeten we een aantal stappen terug om de oorsprong van het probleem aan te pakken. Maar ieder kind gaat na elke les de deur uit met een tevreden gevoel: ik heb wat geleerd! Ik begrijp het nu beter!

Ook voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, PDD-Nos, AD(H)D, faalangst

  • een goed plan, passend bij je kind, met een duidelijk doel
  • vaardigheden oefenen
  • leren hoe je kind dit kan toepassen in de klas
  • betere resultaten op school

Haast? Of in het weekend? Zie: WEEKENDSCHOOL /LAST-MINUTE